Zeeschelpenkalk en Ornical

De pH in de bodem moet op goed niveau zijn. Bij een bepaalde zuurgraad zijn sommige voedingselementen verbindingen niet opneembaar voor een plant. Ook zijn de stikstof vastleggende bacteriën gevoelig voor een lage pH. Bekalken bevordert de stikstof vastlegging door bodemorganismen en daardoor komt het N (stikstof) leverend vermogen op een hoger peil te liggen. Daarnaast zorgt een goede pH voor een actief bodemleven wat op hun beurt verantwoordelijk is voor een betere lucht en waterhuishouding. Dit resulteert weer in een betere structuur.

De grond verzuurt constant, door mest, zuurdepositie vanuit de lucht en door zuurproductie van het gewas. Door zeeschelpenkalk of ornical korrelkalk te strooien is er continu een goede pH buffering aanwezig. Door de minder agressieve vorm van reactiviteit t.o.v. andere soorten kalk wordt de neutraliserende waarde van zeeschelpenkalk of ornical veel beter en duurzamer benut.

De dosering voor grasland ligt op 150-200 kg / ha voor 1 jaar en 300 kg / ha voor 2 jaar. De dosering voor mais/bouwland ligt op 200 – 300 kg / ha /jaar. Dit allemaal afhankelijk van de pH van de grond. Zeeschelpenkalk en Ornical korrelkalk kan eenvoudig met de kunstmeststrooier worden gestrooid.