Agrimest en Compost-O

Agrimest is een natuurlijk mineralenmengsel en brengt in drijfmest belangrijke biochemische processen op gang. Ook wordt de groei van micro-organismen waaronder bacteriën die organisch gebonden stikstof omzetten in een ammonium stikstof door de Agrimest gestimuleerd. Door deze omzetting blijft de stikstof in de mest behouden. Het gebonden ammonium komt gelijkmatiger vrij voor het gewas dan organisch gebonden stikstof en werkt daarom effectiever. Dankzij een betere werking van stikstof en het behoud ervan is een vermindering in het kunstmestverbruik mogelijk.

Belangrijke voordelen van Agrimest zijn:

 • behoud van stikstof in de mest dankzij ammoniumbinding
 • daling van het kunstmestverbruik
 • betere homogeniteit van uw drijfmest, minder koekvorming (betere mixbaarheid)
 • verminderd geur en ammoniakemissies
 • hogere voederwaarde van het gras dankzij meer eiwit
 • eiwit samenstelling van het gras veranderd wat een positief effect heeft op het ureum gehalte in de melk
 • stikstof voor gewassen komt vrij tijdens de groei
 • kostprijs verlaging in veehouderij en akkerbouw

Bij mestsilo’s of mestkelders mengt u 10 liter Agrimest per 300 m3 drijfmest. Gedurende de stalperiode, eenmalig 3.3 liter Agrimest per 100 m3 drijfmest doseren. Vervolgens wekelijks 750 ml Agrimest per 50 GVE. Dit kan na het aanlengen met water over de roosters worden verdeeld.

Compost-O is geschikt voor het composteren van verschillende soorten organisch materiaal. Composteren zonder te beluchten! Milieuvriendelijk, geurloos en zonder CO2 uitstoot. Compost-O zorgt voor een snelle vertering en een hoge kwaliteit van het eindproduct.

Belangrijke voordelen van het product zijn:

 • het organisch materiaal verteerd zonder dat het overhoop gehaald hoeft te worden
 • stikstof spoelt minder uit
 • stikstof wordt in de wortel al omgezet in bouwstoffen voor celdeling
 • werkt bij een lage temperatuur en lage lichtintensiteit
 • bevordert betere uitstoeling en groei in de breedte
 • een compactere en sterkere celstructuur in het blad, daardoor een hogere weerstand tegen ziektes

Voor 20 m3 vaste mest/compost is 1 liter Compost-O nodig. Voor een betere verdeling wordt aanlengen met water geadviseerd.