Actimin

Waarom steenmeel?

Verwering van mineralen vormt geen onderdeel van de gangbare beoordeling van de bodem op bodemvruchtbaarheid. Daarom is de minerale slijtage van de bodem nooit opgemerkt. Inmiddels weten we beter en is dat voor de reden om met steenmeel aan de slag te gaan.

De mineralen in steenmeel vormen de kapstok voor belangrijke bodemprocessen. Deze processen zijn het fundament voor het nutriënt leverend vermogen en de structuur van de bodem. Bodemineralen zorgen voor zuurbuffering, stimuleren de ontwikkeling van bodemleven en zijn van belang voor opbouw en stabilisatie van organische stof. Daarnaast dragen mineralen bij aan een verhoging van de nutriënten-uitwisselingscapaciteit (CEC (spons)).

Steenmeel is dan ook zeer geschikt als boxstrooisel.

100% een natuurproduct

Actimin heeft een FiBL-certificering (Duitse of Zwitserse Onderzoeksinstituut voor Biologische Landbouw). De FiBL-goedkeuring betekent dat het product is goedgekeurd voor toepassing in biologische en biologisch-dynamische landbouw in Duitsland of Zwitserland. Dit geeft je de garantie dat het steenmeel 100% een natuurproduct is dat voldoet aan de kwaliteitseisen die de EU stelt.

Voor meer nadere informatie willen we u ook doorverwijzen naar de site: www.steenmeel.info